Thay đổi hình nền User bằng GPO trên Windows Server 2022 Kịch bản: – Cài đặt cấu hình theo mô hình, join máy Win10 vào Domain thaikiet.local – Chuẩn bị hình ảnh cần thay đổi lên Server. Nên lưu trữ ở folder share trên FileServer. (Ở đây mình tận dụng luôn DC). – Cài đặt GPO.Nên tạo policy riêng đi kèm OU, ở đây user01 nằm trong OU Lab. – Kiểm tra kết quả Chúc các bạn thành công! Hẹn gặp các bạn các bài lab sau.! Xem thêm tại: Thaikiet.com #Windowssecurity #hocsystemmienphi #thaikiet #vmware #hocwindows #meowindows #camnangwindowws #camnangIT #thaykiet

Donate me: paypal.me/thaikietVN