Chuyên mục

Hệ Thống

Tổng quan về AD DS

AD DS gồm 2 thành phần là logical và physical Logical componentDescriptionPartitionPartition cũng được gọi là naming context, nó là một phần của AD DS database. Mặc dù database chỉ là một file được đặt tên là Ndts.dit, còn partition thì chứa data.Ví dụ: Schema...

Windows Admin Center (WAC) là gì?

Windows Admin Center là gì? Windows Admin Center là một bộ công cụ quản lý dựa trên trình duyệt, được triển khai cục bộ, cho phép bạn quản lý Windows Server mà không cần phụ thuộc vào Azure hoặc đám mây. Windows Admin Center cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát tất...

Sự khác nhau giữa USB 3.1 Gen 1, Gen 2 và USB 3.2 là gì?

Các tiêu chuẩn USB và thông số kỹ thuật của chúng có thể khá khó hiểu đặc biệt là sau nhiều lần cập nhật. Chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc như sự khác nhau giữa USB 3.1 Gen 1 và Gen 2 và giải thích tại sao Gen 2 lại tốt hơn Gen 1 cùng với những thông tin hữu ích...

Single sign-on (SSO) là gì?

Single sign-on (SSO) là một giải pháp cho phép người dùng chỉ phải nhập thông tin xác thực đăng nhập (tên người dùng, mật khẩu…) một lần trên một trang duy nhất để truy cập tất cả các ứng dụng của họ, do đó tránh việc nhập thông tin xác thực lặp lại. Việc triển khai...

Quy trình hoạt động Kerberos

Kerberos không xây dựng các giao thức chứng thực phức tạp cho mỗi máy chủ mà hoạt động dựa trên một máy chủ chứng thực tập trung KDC (Key Distribution Centre). KDC cung cấp vé cho việc chứng thực người dùng và bảo mật truyền thông bởi khoá phiên trong vé gồm 3 giai...

Sự khác nhau của Domain và Workgroup

Domain Domain có thể được coi là một nhóm hợp lý các máy tính hoặc thiết bị trên cùng một hoặc các loại mạng khác nhau. Mỗi máy tính trên một miền được quản lý bởi một máy chủ tập trung quản lý từng máy tính trong một miền. Các miền mạng này được xác định duy nhất...
Single sign-on (SSO) là gì?

Single sign-on (SSO) là gì?

Single sign-on (SSO) là một giải pháp cho phép người dùng chỉ phải nhập thông tin xác thực đăng nhập (tên người dùng, mật khẩu…) một lần trên một trang duy nhất để truy cập tất cả các ứng dụng của...

Đọc thêm
Quy trình hoạt động Kerberos

Quy trình hoạt động Kerberos

Kerberos không xây dựng các giao thức chứng thực phức tạp cho mỗi máy chủ mà hoạt động dựa trên một máy chủ chứng thực tập trung KDC (Key Distribution Centre). KDC cung cấp vé cho việc chứng thực...

Đọc thêm
Sự khác nhau của Domain và Workgroup

Sự khác nhau của Domain và Workgroup

Domain Domain có thể được coi là một nhóm hợp lý các máy tính hoặc thiết bị trên cùng một hoặc các loại mạng khác nhau. Mỗi máy tính trên một miền được quản lý bởi một máy chủ tập trung quản lý từng...

Đọc thêm