Lab RRAS trên Windows Server 2022 Mục tiêu bài lab kiểm tra tính năng routing lan trong Windows Server Kịch bản: – Dựng mô hình như trên, kiểm tra IP các máy ảo, thử ping từ SER02 qua Win 10 và ngược lại. – Cài đặt Role Remote Access trên SER. – Cấu hình routing vlan trên SER. Do chỉ cần route LAN 1 và LAN 2 nên ta chỉ chọn Lan routing – Kiểm tra kết nối giữa SER02 và Win 10. Xem thêm tại: Thaikiet.com #Windowssecurity #hocsystemmienphi #thaikiet #vmware #hocwindows #meowindows #camnangwindowws #camnangIT #thaykiet

Donate me: paypal.me/thaikietVN