Tổng hợp video cài đặt cấu hình Windows Server hay cho anh em. Luôn cập nhật định kì hàng tháng và hoàn toàn miễn phí.
Trong quá trình lab, anh em cần bộ cài hoặc câu hỏi có thể nhắn cho mình nhé.Mail: [email protected]
(Trích từ lab MCSA, MCSE)
Xem thêm: https://thaikiet.com/video-category/windows-server/
#THAIKIET #WindowsServer #GuideFree #Kainetwork
23 videos found
Page 1 of 2