Chuyên mục

Veeam

Thông báo dữ liệu sao lưu incremental lớn bất thường

Xác định các thay đổi cấp độ tệp giữa các điểm khôi phục Theo thời gian, các điểm sao lưu gia tăng hàng ngày khá nhất quán và tuyến tính hợp lý về mức tiêu thụ dung lượng lưu trữ. Tuy nhiên, những ngoại lệ chắc chắn sẽ xuất hiện, điều này khiến người ta tự hỏi chính...

Veeam Backup và sự thay đổi khối dữ liệu

Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách Veeam định danh cách khối dữ liệu để thực hiện sao lưu gia tăng. Veeam Backup & Replication cần biết khối dữ liệu nào đã thay đổi kể từ phiên công việc trước. Đối với các máy ảo VMware có phiên bản phần cứng 7 trở...

Veeam Backup & Replication hoạt động như thế nào?

Bạn đang cần biết các hoạt động của Veeam Backup & Replication, hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Veeam Backup & Replication thực hiện sao lưu VM theo cách sau: Khi một phiên công việc sao lưu mới bắt đầu, Veeam Backup & Replication sẽ bắt đầu quá trình Veeam...

Cách phân chia công việc sao lưu toàn bộ tổ chức dựa theo dịch vụ trong Veeam

Chúng ta có nhu cầu để tạo một công việc sao lưu chỉ xử lý một dịch vụ Microsoft Office 365. Điều này có thể giúp cải thiện hiệu suất sao lưu của từng dịch vụ cũng như tách biệt vấn đề hiệu suất với một dịch vụ cụ thể. Xem thêm: Kiểm tra file đã backup trong Veeam...

Kiểm tra file đã backup trong veeam

Veeam Backup & Replication có thể thực hiện định kỳ kiểm tra sức khỏe cho điểm khôi phục mới nhất trong chuỗi sao lưu. Trong quá trình kiểm tra tình trạng, Veeam Backup & Replication thực hiện kiểm tra CRC cho siêu dữ liệu và kiểm tra băm cho các khối dữ liệu...
Kiểm tra file đã backup trong veeam

Kiểm tra file đã backup trong veeam

Veeam Backup & Replication có thể thực hiện định kỳ kiểm tra sức khỏe cho điểm khôi phục mới nhất trong chuỗi sao lưu. Trong quá trình kiểm tra tình trạng, Veeam Backup & Replication thực...

Đọc thêm