Veeam Backup và sự thay đổi khối dữ liệu

Comments

Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách Veeam định danh cách khối dữ liệu để thực hiện sao lưu gia tăng. Veeam Backup & Replication cần biết khối dữ liệu nào đã thay đổi kể từ phiên công việc trước.

Đối với các máy ảo VMware có phiên bản phần cứng 7 trở lên, Veeam Backup & Replication sử dụng một tính năng riêng của VMware vSphere – VMware vSphere Changed Block Tracking (CBT). Thay vì quét VMFS, Veeam Backup & Replication truy vấn CBT thông qua VADP và nhận danh sách các khối đã thay đổi kể từ phiên công việc cuối cùng. Việc sử dụng CBT làm tăng tốc độ và hiệu quả của các bản sao lưu gia tăng ở cấp độ khối.

Veeam Backup & Replication sử dụng CBT cho các hoạt động sau:

  • Sao lưu
  • Nhân rộng
  • Khôi phục toàn bộ máy ảo
  • Khôi phục đĩa VM

Veeam Backup & Replication cho phép CBT theo mặc định. Nếu cần, bạn có thể tắt nó trong cài đặt công việc.

Trong một số tình huống, Veeam Backup & Replication không thể tận dụng VMware vSphere CBT, ví dụ, nếu VM chạy phiên bản phần cứng ảo cũ hơn. Nếu Veeam Backup & Replication không thể tận dụng VMware vSphere CBT, nó sẽ thất bại trước cơ chế lọc độc quyền của Veeam. Thay vì theo dõi các khối dữ liệu đã thay đổi, Veeam Backup & Replication lọc ra các khối dữ liệu không thay đổi.

Trong quá trình xử lý VM, Veeam Backup & Replication hợp nhất nội dung đĩa ảo, quét qua hình ảnh VM và tính toán tổng kiểm tra cho mọi khối dữ liệu. Tổng kiểm tra được lưu trữ dưới dạng siêu dữ liệu để sao lưu các tệp bên cạnh dữ liệu VM. Khi sao lưu gia tăng được chạy, Veeam Backup & Replication sẽ mở tất cả các tệp sao lưu trong chuỗi sao lưu đầy đủ và tăng dần trước đó, đọc siêu dữ liệu từ các tệp này và so sánh nó với tổng kiểm tra được tính toán cho một máy ảo ở trạng thái hiện tại. Nếu tìm thấy kết quả khớp (có nghĩa là khối đã tồn tại trong bản sao lưu), khối tương ứng sẽ bị lọc ra.

Ghi chú

Đối với các máy ảo có đĩa ảo ở định dạng mỏng, Veeam Backup & Replication cũng sử dụng CBT trong các phiên sao lưu đầy đủ đang hoạt động để phát hiện các vùng chưa được phân bổ của đĩa ảo và bỏ qua chúng. Đối với máy ảo có đĩa ảo trên kho dữ liệu NFS, Veeam Backup & Replication cũng sử dụng CBT, nhưng không thể tận dụng CBT trong lần chạy đầy đủ đầu tiên.

THAIKIET

5/5 - (2 bình chọn)
TRƯƠNG THÁI KIỆT

TRƯƠNG THÁI KIỆT

https://thaikiet.com

thaikiet.com là nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Mạng Máy Tính, Quản Trị Hệ Thống và Bảo Mật. Với tiêu chí là cùng chia sẽ cùng thành công!

Mail: [email protected]

Bài viết cùng chuyên mục

Veeam Backup & Replication hoạt động như thế nào?

Veeam Backup & Replication hoạt động như thế nào?

Bạn đang cần biết các hoạt động của Veeam Backup & Replication, hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Veeam Backup & Replication thực hiện sao lưu VM theo cách sau: Khi một phiên công việc sao lưu mới...

0 Comments

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *