Veeam Backup & Replication hoạt động như thế nào?

Comments

Bạn đang cần biết các hoạt động của Veeam Backup & Replication, hãy cùng mình tìm hiểu nhé.

Veeam Backup & Replication thực hiện sao lưu VM theo cách sau:

  1. Khi một phiên công việc sao lưu mới bắt đầu, Veeam Backup & Replication sẽ bắt đầu quá trình Veeam Backup Manager. Veeam Backup Manager đọc cài đặt công việc từ cơ sở dữ liệu cấu hình và tạo danh sách các tác vụ VM cần xử lý. Đối với mỗi đĩa VM được thêm vào công việc, Veeam Backup & Replication sẽ tạo ra một tác vụ mới.
  2. Veeam Backup Manager kết nối với Veeam Backup Service. Veeam Backup Service bao gồm một thành phần lập lịch tài nguyên quản lý tất cả các tác vụ và tài nguyên trong cơ sở hạ tầng sao lưu. Bộ lập lịch tài nguyên sẽ kiểm tra những tài nguyên cơ sở hạ tầng dự phòng nào có sẵn và chỉ định proxy dự phòng và kho lưu trữ sao lưu để xử lý các nhiệm vụ công việc.
  3. Veeam Backup Manager thiết lập kết nối với Veeam Data Movers trên kho lưu trữ sao lưu mục tiêu và proxy sao lưu, đồng thời đặt ra một số quy tắc để truyền dữ liệu, chẳng hạn như quy tắc điều tiết lưu lượng mạng, v.v.
  4. Veeam Data Movers trên proxy dự phòng và kho lưu trữ sao lưu thiết lập kết nối với nhau để truyền dữ liệu.
  5. Veeam Backup Manager truy vấn thông tin về máy ảo và máy chủ ảo hóa từ Veeam Broker Service.
  6. Nếu xử lý hình ảnh nhận biết ứng dụng được bật cho công việc, Veeam Backup & Replication sẽ kết nối với hệ điều hành (hoặc VM) và triển khai quá trình sao lưu.
  7. Veeam Backup & Replication yêu cầu vCenter Server hoặc ESXi để tạo một ảnh chụp nhanh VM. Đĩa VM được chuyển sang trạng thái chỉ đọc và mọi đĩa ảo đều nhận được một tệp delta. Tất cả các thay đổi mà người dùng thực hiện đối với máy ảo trong quá trình sao lưu đều được ghi vào tệp.
  8. Veeam Data Mover đọc dữ liệu VM từ đĩa VM chỉ đọc và chuyển dữ liệu đến kho lưu trữ sao lưu theo một trong các chế độ truyền tải. Trong các phiên công việc tiếp theo, Veeam Data Mover sử dụng CBT để chỉ truy xuất những khối dữ liệu đã thay đổi so với phiên công việc trước đó. Nếu CBT không khả dụng, Veeam Data Mover nguồn sẽ tương tác với Veeam Data Mover đích trên kho lưu trữ sao lưu để lấy siêu dữ liệu dự phòng và sử dụng siêu dữ liệu này để phát hiện các khối đã thay đổi so với phiên công việc trước đó. Trong khi vận chuyển dữ liệu VM, Veeam Data Mover nguồn thực hiện xử lý bổ sung. Nó lọc ra không khối dữ liệu, khối tệp hoán đổi và khối tệp HĐH khách VM bị loại trừ. Veeam Data Mover nguồn nén dữ liệu VM và vận chuyển nó đến Veeam Data Mover đích.
  9. Sau khi proxy sao lưu kết thúc việc đọc dữ liệu VM, Veeam Backup & Replication yêu cầu máy chủ vCenter hoặc máy chủ ESXi xác nhận ảnh chụp nhanh VM.

THAIKIET

5/5 - (1 bình chọn)
TRƯƠNG THÁI KIỆT

TRƯƠNG THÁI KIỆT

https://thaikiet.com

thaikiet.com là nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Mạng Máy Tính, Quản Trị Hệ Thống và Bảo Mật. Với tiêu chí là cùng chia sẽ cùng thành công!

Mail: [email protected]

Bài viết cùng chuyên mục

Veeam Backup và sự thay đổi khối dữ liệu

Veeam Backup và sự thay đổi khối dữ liệu

Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách Veeam định danh cách khối dữ liệu để thực hiện sao lưu gia tăng. Veeam Backup & Replication cần biết khối dữ liệu nào đã thay đổi kể từ phiên công...

0 Comments

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *