Install and configure WDS in Windows Server 2019 Mô hình LAB CA Mô hình lab ————-PDC (SER01)————-Windows 7———– 20.20.20.20/24 Nhận DHCP (Từ VMware) Kịch bản: 1. Xây dựng DC thaikiet.local trên SER01. 2. Cài đặt role WDS trên PDC. 3. Cấu hình WDS trên PDC. Chọn dòng 1 (vì có triển trai ADDS trước đó,chúng ta cần map file iso windows vào, mình chọn windows 7 cho nhẹ nhé, chọn file install.wim, tiếp tục, lần này là file boot.wim) 4. Thực hiện tạo VM mới trên VMware. 5. Cài đặt Windows 7 theo các bước hướng dẫn. (Nhớ bấm F12 nhé :3). Xem thêm tại: Thaikiet.com #Windowssecurity #hocsystemmienphi #thaikiet #vmware #hocwindows #meowindows #camnangwindowws #camnangIT #thaykiet

Donate me: paypal.me/thaikietVN