Chuyên mục

Storage

Phân quyền cơ bản trên DSM nas Synology

Tương tự như windows, hệ điều hành DSM trên NAS synology cũng hỗ trợ phân quyền chi tiết tới từng cấp subfolder, dưới đây là hướng dẫn cơ bản để phân quyền các folder trên DSM của nas Synology. Tuy nhiên để phân quyền cụ thể cho từng folder bên trong folder share cũng...

Hướng dẫn nâng cấp NAS Synology lên hệ điều hành DSM 7.0

Hệ điều hành DSM 7.0 là gì? Là hệ điều hành NAS lớn nhất thế giới, DSM kết hợp giữa khả năng tương tác lưu trữ, khả năng sao lưu và bảo vệ dữ liệu cũng như các giải pháp cộng tác và đồng bộ hóa với nhau để giải quyết các thách thức tạo ra khi nguồn dữ liệu và nơi làm...

Hướng dẫn đồng bộ dữ liệu giữa các NAS Synology

Cloud Station Server ngoài tính năng cho phép các máy tính đồng bộ dữ liệu lên NAS synology còn cho phép các NAS Synology đồng bộ dữ liệu với nhau đảm bảo an toàn dữ liệu. Mô hình hoạt động sẽ gôm 1 NAS Synology đóng vai trò làm máy chủ cho phép các NAS Synology khách...