KAI-YOO WEDDING

ngày ta cùng về một nhà

NGÀY CHUNG ĐÔI

Ngày(s)

:

Giờ

:

Chút(s)

:

Thứ hai(s)

20-10-2019

TRƯƠNG THÁI KIỆT

TRƯƠNG THÁI KIỆT

TRẦN NHẬT LỆ

TRẦN NHẬT LỆ

2014

Định mệnh 

Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên trong một sự kiện tình nguyện do Club Kết Nối tổ chức tại Bình Phước.

28/08 là ngày chúng tôi chính thức bắt đầu tìm hiểu nhau.

2017

Cùng Nhau

Cùng một mái trường, cùng một công ty.

2019

Đến cuối con đường

“Không quan trọng là đi đâu, miễn là được đi cùng nhau!”

TẤT CẢ BẮT ĐẦU NHƯ THẾ ĐÓ

CÙNG NHAU VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN 

CHUNG VUI CÙNG CHÚNG TÔI

HÌNH ẢNH

By Takisi Vietnam. All Rights Reserved.