Chuyên mục

Backup

Thông báo dữ liệu sao lưu incremental lớn bất thường

Xác định các thay đổi cấp độ tệp giữa các điểm khôi phục Theo thời gian, các điểm sao lưu gia tăng hàng ngày khá nhất quán và tuyến tính hợp lý về mức tiêu thụ dung lượng lưu trữ. Tuy nhiên, những ngoại lệ chắc chắn sẽ xuất hiện, điều này khiến người ta tự hỏi chính...

Tổng quan về backup dữ liệu

Ngày nay, backup là phương thức hữu hiệu nhất để bảo vệ dữ liệu trước những rủi ro và sự phá hoại của các virus mã hóa. Nhưng việc backup cũng cần có những kiến thức tổng quan để chọn ra cách backup dữ liệu vừa an toàn vừa tiết kiệm được tài nguyên lưu trữ. Các loại...

Veeam Backup & Replication hoạt động như thế nào?

Bạn đang cần biết các hoạt động của Veeam Backup & Replication, hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Veeam Backup & Replication thực hiện sao lưu VM theo cách sau: Khi một phiên công việc sao lưu mới bắt đầu, Veeam Backup & Replication sẽ bắt đầu quá trình Veeam...

Kiểm tra file đã backup trong veeam

Veeam Backup & Replication có thể thực hiện định kỳ kiểm tra sức khỏe cho điểm khôi phục mới nhất trong chuỗi sao lưu. Trong quá trình kiểm tra tình trạng, Veeam Backup & Replication thực hiện kiểm tra CRC cho siêu dữ liệu và kiểm tra băm cho các khối dữ liệu...

Cài đặt và cấu hình Windows Server Backup

Từ Windows Server 2008, công cụ NTBackup không còn được Windows hỗ trợ mà thay vào đó là Windows Server Backup. Windows Server Backup là công cụ sao lưu và phục hồi dữ liệu được Microsoft phát triển mới hoàn toàn với cơ chế hoạt động và nhiều tính năng rất khác biệt...
Tổng quan về backup dữ liệu

Tổng quan về backup dữ liệu

Ngày nay, backup là phương thức hữu hiệu nhất để bảo vệ dữ liệu trước những rủi ro và sự phá hoại của các virus mã hóa. Nhưng việc backup cũng cần có những kiến thức tổng quan để chọn ra cách backup...

Đọc thêm
Kiểm tra file đã backup trong veeam

Kiểm tra file đã backup trong veeam

Veeam Backup & Replication có thể thực hiện định kỳ kiểm tra sức khỏe cho điểm khôi phục mới nhất trong chuỗi sao lưu. Trong quá trình kiểm tra tình trạng, Veeam Backup & Replication thực...

Đọc thêm