Cài đặt và cấu hình Windows Server Backup

03/01/20

By mrkiet

Comments

Từ Windows Server 2008, công cụ NTBackup không còn được Windows hỗ trợ mà thay vào đó là Windows Server Backup. Windows Server Backup là công cụ sao lưu và phục hồi dữ liệu được Microsoft phát triển mới hoàn toàn với cơ chế hoạt động và nhiều tính năng rất khác biệt so với “người tiền nhiệm” NTBackup.

Xét về khả năng sao lưu, Windows Server Backup là công cụ khá mạnh mẽ bởi nó hỗ trợ sao lưu nhiều dạng dữ liệu:

 • Full server (All volume): Sao lưu tất cả các volume của server.
 • Selected volume: Sao lưu một volume xác định.
 • System state: Sao lưu dữ liệu System state của Windows (bao gồm Active Directory).
 • File/Folder: Sao lưu dữ liệu dạng file/folder.
 • Bare-metal recovery: Tạo bản sao lưu để phục hồi Bare-metal.

Bạn có thể sử dụng Windows Server Backup để sao lưu dữ liệu của Local server hoặc Remote server. Windows Server Backup hỗ trợ chạy thủ công một lần (One-time Backup) hoặc chạy tự động theo lịch sao lưu (Schedule Backup). Về giao diện, Windows Server Backup hỗ trợ 3 giao diện là MMC Snap-in, Command-line và Windows PowerShell.

Để sử dụng Windows Server Backup, account đăng nhập Windows phải thuộc nhóm Administrators hoặc Backup Operators. Khi backup 1 folder nào đó được phân quyền NTFS thì Group Backup Operator phải có ít nhất là quyền Read.

Thực hành cài đặt và cấu hình Windows Server Backup Windows

1.Từ Server Manage → Chọn Add Roles and Features

Cài đặt và cấu hình Windows Server Backup

2. Chọn Windows Server Backup → Chọn Next

Cài đặt và cấu hình Windows Server Backup

3.Chọn Install

Cài đặt và cấu hình Windows Server Backup

4.Chọn Close (Đã cài đặt xong Windows Server Backup)

Cài đặt và cấu hình Windows Server Backup

5.Từ Tools → Chọn Windows Server Backup

Cài đặt và cấu hình Windows Server Backup

6.Chúng ta có 3 tùy chọn (Ỡ đây mình chọn Backup Schedule)

 • Backup Schedule: Sao lưu dữ liệu theo lịch
 • Backup Once: Sao lưu dữ liệu 1 lần
 • Recovery: Phục hồi dữ liệu

Cài đặt và cấu hình Windows Server Backup

7.Chọn Next

Cài đặt và cấu hình Windows Server Backup

8.Chọn loại backup

 • Full server: Sao lưu toàn bộ máy chủ
 • Custom: Có thể chọn 1 ổ đĩa hay 1 folder để sao lưu

Cài đặt và cấu hình Windows Server Backup

9.Tại cửa sổ này chúng ta sẽ có thể thiết lập được ngày giờ chạy backup

Cài đặt và cấu hình Windows Server Backup

10.Chọn nơi lưu backup (Khuyến cáo nên lưu backup tại 1 máy chủ hoặc nơi chứ dữ liệu khác như NAS, SAN…) → Mình sẽ chon Back up to a shared network folder

 • Back up to hard disk that is dedicated for backup: Sao lưu với 1 ở cứng khác
 • Back up to a volume: Sao lưu với 1 volume khác
 • Back up to a shared network folder: Sao lưu với 1 folder share

Cài đặt và cấu hình Windows Server Backup

11.Chọn đường dẫn folder share

Cài đặt và cấu hình Windows Server Backup

12.Chọn Finish và kiểm tra kết quả

Cài đặt và cấu hình Windows Server Backup

Bài viết cùng chuyên mục

VPN là gì? Sử dụng VPN nào là an toàn?

Mạng riêng ảo (VPN) cung cấp cho bạn quyền riêng tư và ẩn danh trực tuyến bằng cách tạo một mạng riêng từ kết nối internet công cộng. Quan trọng nhất, các dịch vụ VPN thiết lập các kết nối an toàn...

Tổng quan về mạng máy tính

Trước khi có mạng máy tính, muốn chuyển thông tin sang máy khác bạn phải dùng đĩa mềm, hoặc in tài liệu cần chia sẽ ra giấy. Đây là sự hạn chế lớn vì thiếu môi trường mạng. Mạng máy tính ra đời để...

DNS là gì?

DNS là gì? DNS (Domain Name System) là hệ thống phân giải tên được phát minh vào năm 1984 cho Internet và là một trong số các chuẩn công nghiệp của các cổng bao gồm cả TCP/IP. DNS là chìa khóa chủ...

0 Comments

0 Comments

Trackbacks/Pingbacks

 1. Tìm hiểu về Windows Server 2019 - THAIKIET.COM - […] Cài đặt và cấu hình Windows Server Backup […]

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This

Share This

Share this post with your friends!