Quản trị Microsoft 365

Comments

Bài 1: Giới thiệu Microsoft 365

Bài 2: Quản lý users và groups trong office 365

Bài 3: Triển khai mô hình hybrid active directory

Bài 4: Triển khai cài đặt microsoft 365 apps

Bài 5: Quản lý exchange online recipients và permissions

Bài 6: Cấu hình và sử dụng microsoft teams

Bài 7: Cấu hình và sử dụng onedrive for business

Bài 8: Cấu hình các chức năng bảo mật trên office 365

Bài 9: Giám sát và xử lý sự cố trong microsoft office 365

TRƯƠNG THÁI KIỆT

TRƯƠNG THÁI KIỆT

https://thaikiet.com

thaikiet.com là nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Mạng Máy Tính, Quản Trị Hệ Thống và Bảo Mật. Với tiêu chí là cùng chia sẽ cùng thành công!

Mail: [email protected]

Bài viết cùng chuyên mục

Quản trị hệ thống ảo hóa VMware

Module 1. Giới thiệu khóa học Giới thiệu tổng quan khóa học Mô hình thực tế ảo hóa Module 2. Ảo hóa trung tâm dữ liệu Giới thiệu các thành phần ảo hóa Mô tả vsphere phù hợp với kiến trúc ảo hóa như...

IT Helpdesk chuyên nghiệp

Tổng thời gian khóa học: 20h, 3h/1 buổi, Tuần 2 buổi Phần 1: Computer/Laptop (Thời lượng: 6h) Giới thiệu mô hình mạng tổ chức doanh nghiệp Hướng dẫn cài đặt sử dụng máy ảo Virtualbox, Vmware...

Quản trị hệ thống Windows

Quản trị hệ thống Windows&Linux Tổng thời gian khóa học: 21h, 3h/1buổi, 1 Tuần 2 buổi Cài đặt Windows server Triển khai dịch vụ active directory service trong mạng doanh nghiệp Xây dựng cấu trúc...

0 Comments

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *