Quản trị hệ thống ảo hóa VMware

Comments

Module 1. Giới thiệu khóa học

Giới thiệu tổng quan khóa học

Mô hình thực tế ảo hóa

Module 2. Ảo hóa trung tâm dữ liệu

Giới thiệu các thành phần ảo hóa

Mô tả vsphere phù hợp với kiến trúc ảo hóa như thế nào

Cài đặt và sử dụng vSphere client

Module 3. Hướng dẫn tạo máy ảo

Giới thiệu về máy ảo, phần cứng máy ảo và các file lưu trữ máy ảo
Khởi tạo một máy ảo

Module 4. Quản lý tập trung ESXI Server bằng Vcenter Server

Giới thiệu kiến trúc vCenter Server

Giới thiệu các tùy chọn triển khai vCenter Server

Giới thiệu VMware® vCenter™ Single SignOn™

Cài đặt và sử dụng vSphere Web Client

Giới thiệu VMware® vCenter™ Server Appliance™

Cấu hình và quản lý vCenter Server Appliance

Quản lý hệ thống các đối tượng và licenses trong Vcenter inventory

Module 5. Cấu hình và Quản lý hệ thống các Virtual Networks

Mô tả, tạo và quản lý standard switch

Mô tả và modify thuộc tính standard switch

Cấu hình thuật toán loadbalacing switch ảo

Module 6. Cấu hình và Quản lý hệ thống lưu trữ ảo

Giới thiệu tên thiết bị và giao thức lưu trữ

Cấu hình ESXI kết nối hệ thống lưu trữ iSCSI, NFS, SAN

Tạo và quản lý hệ thống lưu trữ vSphere datastore

Triển khai và quản lý hệ thống San ảo

Module 7. Quản lý hệ thống máy ảo

Hướng dẫn sử dụng tính năng template và cloning để triển khai các máy ảo

Modify và quản lý các máy ảo

Tạo và quản lý Snapshot máy ảo

Thực hiện di chuyển máy ảo và datastore với tính năng vMotion

Tạo Vmware vSphere vApp

Module 8. Quản lý truy cập và chứng thực

Quản lý User truy cập thông qua vài trò và quyền

Cấu hình và quản lý firewall trên ESXI server

Cấu hình chế độ lockdown mode bảo mật cho ESXI server

Tích hợp ESXI vào active directory

Module 9. Giám sát và quản lý tài nguyên

Giới thiệu nội dung về CPU và Ram ảo

Mô tả phương pháp để tối ưu hóa CPU và Ram trong quá trình sử dụng

Cấu hình và quản lý resource pools

Sử dụng vCenter server giám sát sử dụng tài nguyên qua graph và cảnh báo

Module 10. High Availability và Fault Tolerance

Giới thiệu kiến trúc vSphere HA mới

Cấu hình và quản lý vSphere HA cluster

Giới thiệu vSphere Fault Tolerance

Mô tả VMware vSphere® Replication

Module 11. Mở rộng hệ thống

Cấu hình và quản trị VMware vSphere® Distributed Resource Scheduler™ (DRS) Cluster

Cấu hình Enhanced vMotion Compability

Sử dụng vSphere HA và DRS

Module 12. Quản trị các bản vá lỗi

Sử dụng vSphere Update Manager để quản trị việc vá lỗi ESXi

Cài đặt vSphere Update Manager và vSphere Update Manager Plugin

Khởi tạo Patch baseline

Rà quét và khắc phục lỗi ESXI Server

Module 13. Cài đặt các thành phần của VMware.

Hướng dẫn chi tiết cài đặt ESXi

Mô tả yêu cầu boot từ SAN

Hướng dẫn các lựa chọn triển khai vCenter Server

Mô tả yêu cầu về database, phần mềm, phần cứng triển khai Vcenter

Cài đặt vCenter Server trên windows server

TRƯƠNG THÁI KIỆT

TRƯƠNG THÁI KIỆT

https://thaikiet.com

thaikiet.com là nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Mạng Máy Tính, Quản Trị Hệ Thống và Bảo Mật. Với tiêu chí là cùng chia sẽ cùng thành công!

Mail: [email protected]

Bài viết cùng chuyên mục

Quản trị Microsoft 365

Bài 1: Giới thiệu Microsoft 365 Bài 2: Quản lý users và groups trong office 365 Bài 3: Triển khai mô hình hybrid active directory Bài 4: Triển khai cài đặt microsoft 365 apps Bài 5: Quản lý exchange...

IT Helpdesk chuyên nghiệp

Tổng thời gian khóa học: 20h, 3h/1 buổi, Tuần 2 buổi Phần 1: Computer/Laptop (Thời lượng: 6h) Giới thiệu mô hình mạng tổ chức doanh nghiệp Hướng dẫn cài đặt sử dụng máy ảo Virtualbox, Vmware...

Quản trị hệ thống Windows

Quản trị hệ thống Windows&Linux Tổng thời gian khóa học: 21h, 3h/1buổi, 1 Tuần 2 buổi Cài đặt Windows server Triển khai dịch vụ active directory service trong mạng doanh nghiệp Xây dựng cấu trúc...

0 Comments

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *