Chuyên mục

Windows Server 2019

Tìm hiểu về Windows Server 2019

Tìm hiểu về Windows Server 2019 dựa trên  bài giảng về MCSA: Windows Server 2016 và thông tin cập nhật mới về Windows Server 2019. Mục tiêu cung cấp cho học viên kiến thức về hệ thống Windows, từ ứng dụng Windows trên các máy trạm (Users) đến nền tảng Windows Server...

Xây dựng DHCP Server trên Windows Server 2019

Xây dựng DHCP Server trên Windows Server 2019 chi tiết cho người mới bắt đầu. Bạn nào chưa nắm rõ DHCP là gì có thể tìm hiểu thêm tại đây. Các bước thực hiện: 1. Từ Server Manager → Chọn Add Roles and Features 2. Chọn Next ở cửa sổ đầu tiên 3. Chọn Role-based or...

Xây dựng Windows Server 2019 Domain Controller

Xây dựng Windows Server 2019 Domain Controller là bài viết hướng dẫn chi tiết các lên Domain Controller cho người mới bắt đầu. Các bạn cần thực hiện các bước sau: 1.Đặt IP tĩnh cho máy cần lên Domain. 2.Chọn Add Roles and Features 3.Chọn Next 4.Chọn Next 5.Chọn Next...

Hệ điều hành Windows Server 2019

Windows Server 2019 được biết đến là hệ điều hành mới nhất thuộc công ty máy chủ lớn của Microsoft. Hệ điều hành máy chủ Microsoft là từ gia đình Windows NT. Khi cài đặt hệ điều hành này, bạn sẽ có thể cài đặt phiên bản máy tính để bàn (có GPU) hoặc máy chủ phía máy...

Tạo và cài máy ảo Windows Server 2019 trên VMware Workstation Pro

Bài tạo và cài máy ảo Windows Server 2019 trên VMware Workstation Pro 15.5 chi tiết giúp các bạn vỡ lòng có thể tạo một máy ảo Windows Server 2019 dễ dàng. Trước khi thực hiện các bạn cần chuẩn bị: Bộ cài Windows Server 2019 (ISO) và VMware Workstation Pro 15.5. Các...
Tìm hiểu về Windows Server 2019

Tìm hiểu về Windows Server 2019

Tìm hiểu về Windows Server 2019 dựa trên  bài giảng về MCSA: Windows Server 2016 và thông tin cập nhật mới về Windows Server 2019. Mục tiêu cung cấp cho học viên kiến thức về hệ thống Windows, từ...

Đọc thêm
Hệ điều hành Windows Server 2019

Hệ điều hành Windows Server 2019

Windows Server 2019 được biết đến là hệ điều hành mới nhất thuộc công ty máy chủ lớn của Microsoft. Hệ điều hành máy chủ Microsoft là từ gia đình Windows NT. Khi cài đặt hệ điều hành này, bạn sẽ có...

Đọc thêm