Chuyên mục

Windows Server 2019

Các loại Profiles trong Windows Server

Hôm nay, chúng ta sẽ điểm qua một số Profile thường gặp khi thực hiện quản trị hệ thống (Windows Server). Local Profiles Local Profiles được tạo khi người dùng đăng nhập vào máy tính của họ lần đầu tiên. Chúng được gọi là hồ sơ cục bộ vì chúng được lưu trữ trực tiếp...

Tìm hiểu về Windows Server 2019

Tìm hiểu về Windows Server dựa trên  bài giảng về MCSA: Windows Server 2016 và thông tin cập nhật mới về Windows Server. Mục tiêu cung cấp cho học viên kiến thức về hệ thống Windows, từ ứng dụng Windows trên các máy trạm (Users) đến nền tảng Windows Server cho các máy...

Xây dựng DHCP Server trên Windows Server 2019

Xây dựng DHCP Server trên Windows Server 2019 chi tiết cho người mới bắt đầu. Bạn nào chưa nắm rõ DHCP là gì có thể tìm hiểu thêm tại đây. Các bước thực hiện: 1. Từ Server Manager → Chọn Add Roles and Features 2. Chọn Next ở cửa sổ đầu tiên 3. Chọn Role-based or...

Xây dựng Windows Server 2019 Domain Controller

Xây dựng Windows Server 2019 Domain Controller là bài viết hướng dẫn chi tiết các lên Domain Controller cho người mới bắt đầu. Các bạn cần thực hiện các bước sau: 1.Đặt IP tĩnh cho máy cần lên Domain. 2.Chọn Add Roles and Features 3.Chọn Next 4.Chọn Next 5.Chọn Next...

Hệ điều hành Windows Server 2019

Windows Server 2019 được biết đến là hệ điều hành mới nhất thuộc công ty máy chủ lớn của Microsoft. Hệ điều hành máy chủ Microsoft là từ gia đình Windows NT. Khi cài đặt hệ điều hành này, bạn sẽ có thể cài đặt phiên bản máy tính để bàn (có GPU) hoặc máy chủ phía máy...
Tìm hiểu về Windows Server 2019

Tìm hiểu về Windows Server 2019

Tìm hiểu về Windows Server dựa trên  bài giảng về MCSA: Windows Server 2016 và thông tin cập nhật mới về Windows Server. Mục tiêu cung cấp cho học viên kiến thức về hệ thống Windows, từ ứng dụng...

Đọc thêm
Hệ điều hành Windows Server 2019

Hệ điều hành Windows Server 2019

Windows Server 2019 được biết đến là hệ điều hành mới nhất thuộc công ty máy chủ lớn của Microsoft. Hệ điều hành máy chủ Microsoft là từ gia đình Windows NT. Khi cài đặt hệ điều hành này, bạn sẽ có...

Đọc thêm