Xây dựng DHCP Server trên Windows Server 2019

Comments

Xây dựng DHCP Server trên Windows Server 2019 chi tiết cho người mới bắt đầu. Bạn nào chưa nắm rõ DHCP là gì có thể tìm hiểu thêm tại đây.

Quảng Cáo

Các bước thực hiện:

1. Từ Server Manager → Chọn Add Roles and Features

DHCP Server trên Windows Server 2019

2. Chọn Next ở cửa sổ đầu tiên

DHCP Server trên Windows Server 2019

3. Chọn Role-based or feature-based installation

DHCP Server trên Windows Server 2019

4. Chọn Select a server from the server pool → Chọn Next

DHCP Server trên Windows Server 2019

5. Chọn DHCP Server → Chọn Next

DHCP Server trên Windows Server 2019

6. Chọn Next

DHCP Server trên Windows Server 2019

7. Chọn Next

DHCP Server trên Windows Server 2019

8. Chọn Install

DHCP Server trên Windows Server 2019

9. Chọn Close

DHCP Server trên Windows Server 2019

10. Từ Server Manager → Chọn DHCP

DHCP Server trên Windows Server 2019

11. Chọn New Scope

DHCP Server trên Windows Server 2019

12. Nhập thông tin → Chọn Next

DHCP Server trên Windows Server 2019

13. Nhập thông tin dãy ip cần cấp (IP bắt đầu, IP kết thức và subnet) → Chọn Next

DHCP Server trên Windows Server 2019

14. Nhập thông tin ip ngoài trừ. Vì dụ nếu bạn cấp từ 192.168.2.10 đến 192.168.2.20 mà bạn không cấp 192.168.2.15 đến 192.168.2.17 thì nhập vào đây

DHCP Server trên Windows Server 2019

15. Nhập thời hạn cấp phát IP. Giống đi chi mượn tiền vậy, đến hạn trả lại, muốn mượn tiếp thì mượn :v → Chọn Next

DHCP Server trên Windows Server 2019

16. Chọn Yes, I want to configure these options now → Chọn Next

DHCP Server trên Windows Server 2019

17. Nhập thông tin Default Gateway → Chọn Next

DHCP Server trên Windows Server 2019

18. Nhập thông tin DNS, nếu bạn không có DNS hoặc ADC thì cứ nhập giống IP Gateway nhé, vì sao thì mình sẽ giải thích ở bài DNS.

DHCP Server trên Windows Server 2019

19. Chọn Yes, I want to active this scope now → Chọn Next

DHCP Server trên Windows Server 2019

20. Chọn Finish

DHCP Server trên Windows Server 2019

21. Kiểm tra kết quả

DHCP Server trên Windows Server 2019

5/5 - (1 bình chọn)
TRƯƠNG THÁI KIỆT

TRƯƠNG THÁI KIỆT

https://thaikiet.com

thaikiet.com là nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Mạng Máy Tính, Quản Trị Hệ Thống và Bảo Mật. Với tiêu chí là cùng chia sẽ cùng thành công!

Mail: [email protected]

Bài viết cùng chuyên mục

Tổng quan về AD DS

Tổng quan về AD DS

AD DS gồm 2 thành phần là logical và physical Logical componentDescriptionPartitionPartition cũng được gọi là naming context, nó là một phần của AD DS database. Mặc dù database chỉ là một file được...

Windows Admin Center (WAC) là gì?

Windows Admin Center (WAC) là gì?

Windows Admin Center là gì? Windows Admin Center là một bộ công cụ quản lý dựa trên trình duyệt, được triển khai cục bộ, cho phép bạn quản lý Windows Server mà không cần phụ thuộc vào Azure hoặc đám...

Sự khác nhau giữa USB 3.1 Gen 1, Gen 2 và USB 3.2 là gì?

Sự khác nhau giữa USB 3.1 Gen 1, Gen 2 và USB 3.2 là gì?

Các tiêu chuẩn USB và thông số kỹ thuật của chúng có thể khá khó hiểu đặc biệt là sau nhiều lần cập nhật. Chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc như sự khác nhau giữa USB 3.1 Gen 1 và Gen 2 và giải...

0 Comments

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *