Xây dựng DHCP Server trên Windows Server 2019

03/01/20

By mrkiet

Comments

Xây dựng DHCP Server trên Windows Server 2019 chi tiết cho người mới bắt đầu. Bạn nào chưa nắm rõ DHCP là gì có thể tìm hiểu thêm tại đây.

Các bước thực hiện:

1. Từ Server Manager → Chọn Add Roles and Features

DHCP Server trên Windows Server 2019

2. Chọn Next ở cửa sổ đầu tiên

DHCP Server trên Windows Server 2019

3. Chọn Role-based or feature-based installation

DHCP Server trên Windows Server 2019

4. Chọn Select a server from the server pool → Chọn Next

DHCP Server trên Windows Server 2019

5. Chọn DHCP Server → Chọn Next

DHCP Server trên Windows Server 2019

6. Chọn Next

DHCP Server trên Windows Server 2019

7. Chọn Next

DHCP Server trên Windows Server 2019

8. Chọn Install

DHCP Server trên Windows Server 2019

9. Chọn Close

DHCP Server trên Windows Server 2019

10. Từ Server Manager → Chọn DHCP

DHCP Server trên Windows Server 2019

11. Chọn New Scope

DHCP Server trên Windows Server 2019

12. Nhập thông tin → Chọn Next

DHCP Server trên Windows Server 2019

13. Nhập thông tin dãy ip cần cấp (IP bắt đầu, IP kết thức và subnet) → Chọn Next

DHCP Server trên Windows Server 2019

14. Nhập thông tin ip ngoài trừ. Vì dụ nếu bạn cấp từ 192.168.2.10 đến 192.168.2.20 mà bạn không cấp 192.168.2.15 đến 192.168.2.17 thì nhập vào đây

DHCP Server trên Windows Server 2019

15. Nhập thời hạn cấp phát IP. Giống đi chi mượn tiền vậy, đến hạn trả lại, muốn mượn tiếp thì mượn :v → Chọn Next

DHCP Server trên Windows Server 2019

16. Chọn Yes, I want to configure these options now → Chọn Next

DHCP Server trên Windows Server 2019

17. Nhập thông tin Default Gateway → Chọn Next

DHCP Server trên Windows Server 2019

18. Nhập thông tin DNS, nếu bạn không có DNS hoặc ADC thì cứ nhập giống IP Gateway nhé, vì sao thì mình sẽ giải thích ở bài DNS.

DHCP Server trên Windows Server 2019

19. Chọn Yes, I want to active this scope now → Chọn Next

DHCP Server trên Windows Server 2019

20. Chọn Finish

DHCP Server trên Windows Server 2019

21. Kiểm tra kết quả

DHCP Server trên Windows Server 2019

Bài viết cùng chuyên mục

VPN là gì? Sử dụng VPN nào là an toàn?

Mạng riêng ảo (VPN) cung cấp cho bạn quyền riêng tư và ẩn danh trực tuyến bằng cách tạo một mạng riêng từ kết nối internet công cộng. Quan trọng nhất, các dịch vụ VPN thiết lập các kết nối an toàn...

Tổng quan về mạng máy tính

Trước khi có mạng máy tính, muốn chuyển thông tin sang máy khác bạn phải dùng đĩa mềm, hoặc in tài liệu cần chia sẽ ra giấy. Đây là sự hạn chế lớn vì thiếu môi trường mạng. Mạng máy tính ra đời để...

DNS là gì?

DNS là gì? DNS (Domain Name System) là hệ thống phân giải tên được phát minh vào năm 1984 cho Internet và là một trong số các chuẩn công nghiệp của các cổng bao gồm cả TCP/IP. DNS là chìa khóa chủ...

0 Comments

0 Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. DHCP là gì? Tìm hiểu về nguyên lý hoạt động | T H A I K I E T . C O M - […] Nếu bạn chưa biết các dựng DHCP Server trên Windows Server 2019 thì vui lòng xem TẠI ĐÂY […]

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This

Share This

Share this post with your friends!