Khái niệm NAT, Dynamic NAT, PAT

Comments

NAT (Network Address Translation) là sự chuyển đổi từ IP này sang IP khác. Ở đây, khi người dùng từ mạng nội bộ trao đổi với một máy chủ trong internet, router sẽ thay đổi số cổng nguồn (TCP hoặc UDP) với một số cổng khác. Các ánh xạ cổng này được giữ trong một bảng. Khi bộ định tuyến nhận được từ internet, nó sẽ tham khảo bảng giữ các ánh xạ cổng và chuyển gói dữ liệu tới người gửi ban đầu.

Quảng Cáo

Phân loại NAT:

  • Static NAT là một bản đồ điểm điểm của địa chỉ IP Private tới một địa chỉ IP Public. Static NAT (Network Address Translation) hữu ích khi một thiết bị mạng bên trong một mạng riêng cần được truy cập từ internet.
  • Dynamic NAT là một dạng mở rộng của NAT, một bản đồ của nhóm IP Private và nhóm IP Public. Ở đây, IP Public được lấy từ vùng địa chỉ IP được định cấu hình trên router NAT dựa theo NAT pool.
  • NAT many–to–one còn được gọi là NAT overload hay PAT (Port Address Translation). NAT overload cho phép NAT cùng một lúc nhiều địa chỉ IP Private bên trong thành một địa chỉ IP Public.

Tham khảo Certiology,Omnisecu

TRƯƠNG THÁI KIỆT

TRƯƠNG THÁI KIỆT

https://thaikiet.com

thaikiet.com là nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Mạng Máy Tính, Quản Trị Hệ Thống và Bảo Mật. Với tiêu chí là cùng chia sẽ cùng thành công!

Mail: info@thaikiet.com

Bài viết cùng chuyên mục

Các kiểu kết nối trong mạng

Các kiểu kết nối trong mạng

Mạng là kết nối được thực hiện thông qua liên kết giữa hai hoặc nhiều thiết bị. Thiết bị có thể là máy tính, máy in hoặc bất kỳ thiết bị nào khác có khả năng gửi và nhận dữ liệu. Có hai cách để kết...

Sự khác biệt giữa OSPF và RIP

Sự khác biệt giữa OSPF và RIP

Sự khác biệt giữa OSPF và RIP – Bài này sẽ tóm tắt và chỉ ra sự khác biệt giữa 2 giao thức định tuyến là RIP và OSPF. Mở đầu, mình xin điểm qua một số ý chính để các bạn nắm kiến thức cơ bản về 2...

Giao thức định tuyến OSPF (Open Shortest Path First)

Giao thức định tuyến OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF là một giao thức định tuyến theo liên kết trạng thái được triển khai dựa trên các chuẩn mở. OSPF đựơc mô tả trong nhiều tài liệu của IETF (Internet Engineering Task Force). OSPF có khả năng mở...

0 Comments

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *