Tại sao một số người lại dễ bị trầm cảm hơn so với người khác – ngay cả khi trong cùng một hoàn cảnh tương tự nhau? Tìm ra nguyên nhân khiến một người dễ bị trầm cảm vẫn là một trong những câu hỏi...

Đọc thêm