Chuyên mục

Gsuite

Cập nhật hàng loạt thông tin người dùng trong GSuite

Cập nhật hàng loạt thông tin người dùng trong GSuite nhanh chóng bằng file csv và API. Giúp người quản trị dễ dàng quản lí. Tải tệp CSV xuống users_list_mau users_list_mau Thêm hoặc chỉnh sửa thông tin người dùng dưới dạng mẫu CSV Các trường bắt buộc là họ, tên, địa...

Thêm người dùng mới trong GSuite

Hướng dẫn thêm người dùng mới trong GSuite đơn giản và nhanh chóng. 1.Từ trang chủ > Chọn Người dùng > Chọn Thêm người dùng Hoặc từ Thư mục > Chọn Người dùng 2.Chọn Thêm người dùng mới 3.Nhập thông tin cần thiết > Chọn Thêm người dùng mới Bạn có thể tùy...

Thêm tên miền vào GSuite

Bài viết hướng dẫn nhanh các bạn cách thêm tên miền vào GSuite. Giúp bạn có thể thay đổi tên miền trong Gsuite của mình. 1.Vào phần quản trị > Chọn Tài khoản > Chọn Miền (Domain) 2.Chọn Quản lý miền 3.Chọn Thêm miền 4.Nhập tên miền của bạn > Chọn Tiếp tục và...

Quy trình chuyển từ GSuite qua Microsoft 365

Di chuyển sang Microsoft 365 là một bước chiến lược quan trọng cho các công ty muốn xây dựng lại cơ sở hạ tầng của họ và thay đổi cách tiếp cận của họ đối với quản lý phần mềm. Tối ưu cơ sở hạ tầng với hệ thống Microsoft. Dễ dàng bảo trì và nâng cao khả năng mở rộng...

So sánh GSuite và Gmail miễn phí

So sánh GSuite và Gmail miễn phí, bạn sẽ có cái nhìn tổng quan. Làm sao biết khi nào cần mua Gsuite. Gmail đã đồng hành cùng chúng ta kể từ khi bản thử nghiệm beta bắt đầu vào năm 2004. Năm 2009, Gmail đã chính thức ra mắt. Vào năm 2016, số người sử dụng Gmail đạt kỷ...
Thêm người dùng mới trong GSuite

Thêm người dùng mới trong GSuite

Hướng dẫn thêm người dùng mới trong GSuite đơn giản và nhanh chóng. 1.Từ trang chủ > Chọn Người dùng > Chọn Thêm người dùng Hoặc từ Thư mục > Chọn Người dùng 2.Chọn Thêm người dùng mới...

Đọc thêm
Thêm tên miền vào GSuite

Thêm tên miền vào GSuite

Bài viết hướng dẫn nhanh các bạn cách thêm tên miền vào GSuite. Giúp bạn có thể thay đổi tên miền trong Gsuite của mình. 1.Vào phần quản trị > Chọn Tài khoản > Chọn Miền (Domain) 2.Chọn Quản...

Đọc thêm