Phân biệt public, private và hybrid cloud

Comments

Định nghĩa

Public cloud

Dịch vụ được cung cấp qua internet công cộng và có sẵn cho bất kỳ ai muốn mua chúng. Tài nguyên đám mây, chẳng hạn như máy chủ và bộ nhớ, được sở hữu và vận hành bởi nhà cung cấp dịch vụ đám mây bên thứ ba và được phân phối qua internet.

Private cloud

Đám mây riêng bao gồm các tài nguyên điện toán được sử dụng riêng bởi người dùng từ một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Một đám mây riêng có thể được đặt trên thực tế tại trung tâm dữ liệu tại chỗ (tại chỗ) của tổ chức bạn hoặc nó có thể được lưu trữ bởi nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba.

Hybrid cloud

Đám mây lai là một môi trường điện toán kết hợp đám mây công cộng và đám mây riêng bằng cách cho phép chia sẻ dữ liệu và ứng dụng giữa chúng.

So sánh mô hình đám mây

Public cloud

  • Không có chi phí vốn để mở rộng quy mô.
  • Các ứng dụng có thể nhanh chóng được cấp phép và hủy cấp phép.
  • Các tổ chức chỉ trả tiền cho những gì họ sử dụng.

Private cloud

  • Phần cứng phải được mua để khởi động và bảo trì.
  • Các tổ chức có toàn quyền kiểm soát tài nguyên và bảo mật.
  • Các tổ chức chịu trách nhiệm bảo trì và cập nhật phần cứng.

Hybrid cloud

  • Cung cấp sự linh hoạt nhất.
  • Các tổ chức xác định nơi chạy các ứng dụng của họ.
  • Các tổ chức kiểm soát các yêu cầu về an ninh, tuân thủ hoặc pháp lý.
TRƯƠNG THÁI KIỆT

TRƯƠNG THÁI KIỆT

https://thaikiet.com

thaikiet.com là nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Mạng Máy Tính, Quản Trị Hệ Thống và Bảo Mật. Với tiêu chí là cùng chia sẽ cùng thành công!

Mail: [email protected]

Bài viết cùng chuyên mục

Tạo ECS trên Alibaba Cloud

Tạo ECS trên Alibaba Cloud

Bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn các tạo ECS trên Alibaba Cloud đơn giản nhhất. Truy cập trang Custom Launch với tài khoản Alibaba Cloud. Cấu hình thông tin cơ bản cho ECS (Chọn cấu hình, chọn...

RAM là gì? Tại sao nên sử dụng?

RAM là gì? Tại sao nên sử dụng?

RAM (Resource Access Management) là gì? RAM là một dịch vụ toàn cầu có thể được sử dụng ở tất cả các khu vực trên Đám mây của Alibaba. RAM được thiết kế với mặt phẳng điều khiển và mặt phẳng dữ liệu...

0 Comments

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *