Cơ bản về Virtual Machine và thực hành triển khai Virtual Machine

Comments

Bài viết tổng quan về Virtual machine trong Azure và hướng dẫn triển khai nhanh một VM trên Azure.

Virtual machine trong Azure

Virtual machine cho phép bạn tạo, triển khai và quản lý VM trên môi trường đám mây Azure. Thực ra đây là 1 máy ảo nằm trong datacenter và bạn là người sử dụng nên bạn cần biết 1 số khái niêm sau về Virtual machine trong Azure:

Virtual machine sizes:

 • Basic tier (dành cho người lập trình và Tester):
  • Five sizes: A0 to A4
 • Standard tier:
  • Nhiều dòng: A, Av2, B, D, Dv2, Dv3, DS, DSv2, DSv3, Ev3, ESv3, F, Fs, Fsv2, G, GS, H, Ls, M, NC, NV, NCv2, NCv3 và ND
  • 90+ sizes có thể lên đến 128 vCPUs, 3800 GB of RAM và 64 disks

Virtual machine disks:

 • Size limit: 2 TB (Hệ điều hành) and 4 TB (Dữ liệu)
 • Giới hạn hiệu suất:
  • Standard. 60 MBps or 500 8-KB IOPS per disk
  • Premium. 250 MBps or 7500 256-KB IOPS per disk
 • Disk type and format: Chỉ hỗ trợ .vhd

Virtual Machine support:

 • Windows Server:
  • Tất cả các phiên đang đang được hỗ trợ từ Microsoft.
  • Tất cả roles and features, ngoại trừ:
   • DHCP, Direct Access, RMS, Windows DS
   • iSNS, MPIO, NLB, PNRP, SNMP, Storage Manager for SANs, WINS, Wireless LAN Service
 • Linux distributions:
  • CentOS, CoreOS, Debian, Oracle Linux, Red Hat, SUSE, openSUSE và Ubuntu
 • Phân mềm trên Windows Server:
  • FIM, MIM, SharePoint Server, SQL Server, System Center…

Virtual machine scale set:

 • Tự động mở rộng khi cần phù hợp các hệ thống (Big data, big compute, containers)

Azure VMs trong availability zone:

 • 99.99% availability SLA.
 • Hỗ trợ nhóm 2 hoặc nhiều Azure VMs, Azure VMs trong 1 availability sets, hoặc Azure VM scale sets trong cùng virtual network.
 • Phải được thực hiện trong lúc triển khai Azure VM, Azure VM scale set.
 • Hỗ trợ Standard Azure Load Balancer và Web Application Gateway.

Azure VMs trong availability set:

 • 99.95% availability SLA
 • Hỗ trợ nhóm 2 hoặc nhiều Azure VMs trong cùng subnet
 • Phải được thực hiện trong lúc triển khai Azure VM.
 • Hỗ trợ đến 3 fault domains và 20 update domains. (Xem thêm)
 • Hỗ trợ Azure Load Balancer (Standard and Basic) và Web Application Gateway

Standalone VMs:

 • 99.9% availability SLAnếu dùng Premium storage disks

LAB:

Thực hiện tạo 1 VM chạy Windows Server 2012 R2 Datacenter trên Azure

Thực hiện:

 1. Chọn Virtual Machines → Chọn Add.

 

2. Chọn Resource group (Ở đây không có mình tạo mới là RG1) → Đặt tên VM1 → Chọn Southeast Asia (Bạn có thể chọn nơi khác tùy theo nhu cầu) → Chọn Windows Server 2012 R2 Datacenter (Tùy chọn) → Đặt user và pass → Tại ô Public inbound ports chọn RDP → Chọn Yes/No (Yes nếu bạn đã có license, No là ngược lại) → Chọn Next.

 

3. Tại cửa sổ Disk, bạn có thể thêm disk mới (tùy nhu cầu) → Chọn Next.

 

4. Tại ô Networking → Chọn Virtual network và Subnet (Do chưa có mặc định Azure sẽ tạo mới cho bạn) → Tại ô Load Balancing (Chọn Yes, nếu có nhu cầu) →  Chọn Next.

 

5. Tại ô Managementm, mặc định Azure sẽ add thêm 1 Diagostics storage account (Ổ này nhằm lưu trữ dữ liệu log của VM) → Mình không dùng nên chọn Off →  Chọn Next.

 

6. Tại ô Guest config, bạn có thể add thêm các phần mềm cần thiết như Acronis Backup…(Azure sẽ cài sẳn trong VM cho bạn) → Chọn Next.

 

7. Tại ổ Task, nhằm kí hiệu phân biệt khi bạn có nhiều recources (Do chỉ có VM nên mình không cần) → Chọn Next.

 

8. Kiểm tra lại thông tin VM, tại đây bạn sẽ thấy hết thông tin cần thiết bao gồm tiền bạn sẽ phải trả cho Microsoft →  Chọn Create.

 

9. Sau khi VM đã tạo xong, bạn vào Virtual Machines → Chọn VM1 → Chọn Connect → Tải file RDP để remote vào VM.

 

10. Thông tin VM1 đã tạo thành công trên Azure.

Theo Thaikiet.com

TRƯƠNG THÁI KIỆT

TRƯƠNG THÁI KIỆT

https://thaikiet.com

thaikiet.com là nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Mạng Máy Tính, Quản Trị Hệ Thống và Bảo Mật. Với tiêu chí là cùng chia sẽ cùng thành công!

Mail: [email protected]

Bài viết cùng chuyên mục

Phân biệt public, private và hybrid cloud

Phân biệt public, private và hybrid cloud

Định nghĩa Public cloud Dịch vụ được cung cấp qua internet công cộng và có sẵn cho bất kỳ ai muốn mua chúng. Tài nguyên đám mây, chẳng hạn như máy chủ và bộ nhớ, được sở hữu và vận hành bởi nhà cung...

Tổng quan về Microsoft Azure

Tổng quan về Microsoft Azure

Windows Azure cho phép bạn xây dựng, triển khai các giải pháp mà bạn có thể tưởng tượng ra. Windows Azure là nền tảng để xây dựng các ứng dụng nhằm mục đích thúc đẩy và phát triển kinh doanh. Có thể...

0 Comments

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *