Chuyên mục

WDAGUtilityAccount

WDAGUtilityAccount trong Windows là gì? Tôi có nên xóa nó không?

Nếu bạn mở Command Prompt và chạy lệnh Người dùng net trên hệ thống Windows 10 của mình, bạn có thể thấy WDAGUtilityAccount. Cái này là cái gì? Nó có phải là phần mềm độc hại không? Nó đóng vai trò chính xác nào và xóa nó có an toàn không? Hãy cùng chúng tôi tìm câu...