Chuyên mục

Volume

Cách xác định Solarwinds interface, node và volume

Phân biệt interface, node, volume của Solarwinds trong chính sách cấp phép (license) và cách xác định chính xác nhất. Nhiều sản phẩm của Solarwinds cấp phép (licensing) dựa trên 3 yếu tố/elements: Interfaces: bao gồm switch ports, physical/virtual interfaces, VLANs....

Không Tìm thấy Kết quả

Không tìm được trang bạn yêu cầu. Hãy thử tìm lại, hoặc dùng điều hướng bên trên để tìm bài đăng.