Chuyên mục

virus

Xuất hiện nhiều biến thể virus mới có khả năng qua mặt phần mềm diệt virus thông thường

Trong quý 3 năm 2023, biến thể mới của nhiều dòng virus đánh cắp dữ liệu nổi tiếng như RedLine, Erbium… có xu hướng sử dụng các kỹ thuật qua mặt phần mềm diệt virus (AV) bằng cách giả mạo chữ ký số và lợi dụng tiến trình chuẩn trên máy tính trong các chiến dịch tấn...