Chuyên mục

Virtual Machine

Cơ bản về Virtual Machine và thực hành triển khai Virtual Machine

Bài viết tổng quan về Virtual machine trong Azure và hướng dẫn triển khai nhanh một VM trên Azure. Virtual machine trong Azure Virtual machine cho phép bạn tạo, triển khai và quản lý VM trên môi trường đám mây Azure. Thực ra đây là 1 máy ảo nằm trong datacenter và bạn...

Không Tìm thấy Kết quả

Không tìm được trang bạn yêu cầu. Hãy thử tìm lại, hoặc dùng điều hướng bên trên để tìm bài đăng.