Chuyên mục

Veritas

Tư vấn mua phần mềm Veritas bản quyền

Mua Veritas bản quyền phân phối chính hãng với 21 sản phẩm chuyên cho vấn đề bảo về, phục hồi (backup) dữ liệu. Veritas là phần mềm gì? Veritas là một công ty phần mềm của Mỹ có nguồn gốc từ Tolerant Systems, được thành lập năm 1983 và sau đó đổi tên thành Veritas....