Chuyên mục

Specialist

Để thành công hãy là một ‘Generalists’ thay vì ‘Specialist’

Nhiều người trong chúng ta có lẽ đã được nghe rằng chuyên môn sâu sẽ dễ thành công hơn hay kiểu như ‘một nghề cho chín còn hơn chín nghề’. Nhưng thực tế ngày hôm nay, điều này có thực sự đúng? Sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ, kết hợp với vô số ‘những điều bất ổn’...