Chuyên mục

Phần Mềm Giám Sát

PRTG Network Monitor – Phần mềm giám sát mạng chuyên dụng

PRTG Network Monitor là phần mềm giám sát mạng chuyên nghiệp cho toàn bộ hệ thống máy tính của doanh nghiệp. Đây là phiên bản nâng cấp của PRTG Traffic Grapher - 1 sản phẩm nổi bật khác cũng của hãng Paessler. PRTG là gì? PRTG Network Monitor Free còn có tên gọi tắt...