Outlook cho phép bạn thêm các tài khoản khác từ các nhà cung cấp thư khác nhau. Bạn có thể thêm Gmail, Yahoo, GoDaddy và các tài khoản email POP khác trong Outlook – điều này cho phép bạn truy cập...

Đọc thêm