Chuyên mục

Object Storage Service

Object Storage Service

Object Storage Service là gì? Alibaba Cloud Object Storage Service (OSS) là dịch vụ lưu trữ đối tượng được mã hóa, bảo mật, tiết kiệm chi phí và dễ sử dụng, giúp bạn lưu giữ, sao lưu và lưu trữ một lượng lớn dữ liệu trên đám mây, với độ ổn định được đảm bảo là...