Chuyên mục

NAT

Khái niệm NAT, Dynamic NAT, PAT

NAT (Network Address Translation) là sự chuyển đổi từ IP này sang IP khác. Ở đây, khi người dùng từ mạng nội bộ trao đổi với một máy chủ trong internet, router sẽ thay đổi số cổng nguồn (TCP hoặc UDP) với một số cổng khác. Các ánh xạ cổng này được giữ trong một bảng....