Chuyên mục

Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard – Ứng dụng bảng trắng online tiện lợi của Microsoft

Làm quen với ứng dụng bảng trắng trực tuyến Microsoft Whiteboard, nơi các ý tưởng, nội dung và teamwork hội tụ. Tải Microsoft Whiteboard miễn phí để sử dụng tiện lợi trên Windows 10, Xbox One. Whiteboard là gì? Cũng giống như mọi ứng dụng bảng trắng khác, Whiteboard...