Chuyên mục

Microsoft Entra Admin Center

Microsoft Entra Admin Center – Công cụ quản trị Microsoft 365 mới

Với nhiều thay đổi nhận diện thương hiệu từ Office 365 sang Microsoft 365 thì công cụ quản trị người dùng Azure Active Directory admin center cũng đã được Microsoft nâng cấp sang tên mới là Microsoft Entra admin center. Microsoft Entra admin center là gì? Microsoft...