Chuyên mục

Mật khẩu

LastPass – Công cụ quản lý mật khẩu chuyên nghiệp

Một trong những công cụ quản lý mật khẩu phổ biến nhất là Last Pass. Đây là tiện ích phần mềm tiên tiến và trực quan được thiết kế để lưu trữ tất cả dữ liệu cá nhân vào một địa điểm an toàn được mã hóa trên máy tính. LastPass là gì? LastPass là công cụ quản lý mật...