Chuyên mục

Khám phá thế giới ảo

Google Earth – Khám phá thế giới không giới hạn

Google Earth là gì? Google Earth là một chương trình phần mềm miễn phí được sử dụng để khám phá thế giới. Được phát triển bởi Google, chương trình có thể truy cập trên các thiết bị Android, Apple Mac, Google Chrome, iOS, Linux và Microsoft Windows. Ứng dụng này là một...