Chuyên mục

Hình nền

Thay đổi hình nền mỗi ngày với Bing Wallpaper

Bạn sử dụng dụng máy tính Windows 10 hàng ngày. Bạn muốn có nét mới trên màn hình thiết bị mỗi ngày? Ứng dụng Bing Wallpaper mới trên Windows 10 sẽ giúp bạn hứng thú và tươi mới hơn với hình nền Desktop của mình qua ngày mới. Bing Wallpaper là gì? Microsoft hôm nay đã...