Chuyên mục

Hạnh phúc

Hạnh phúc là gì?

Người nghèo nói: Có tiền là hạnh phúc. Người tàn tật nói: Đi được là hạnh phúc. Người mù nói: Nhìn được là hạnh phúc. Người điếc nói : Nghe được là hạnh phúc. Người bệnh nói: Mạnh khỏe là hạnh phúc. Người chưa chồng nói: Có chồng sẽ hạnh phúc. Người chưa vợ nói: Có vợ...