Chuyên mục

Exchange Online Archiving

Tại sao cần mua Exchange Online Archiving

Exchange Online Archiving giải quyết các thử thách về lưu trữ, tuân thủ, quy định và khám phá Điện tử. Exchange Online Archiving tương thích với Exchange Server 2019, 2016, 2013 và 2010. Giải pháp này cũng có sẵn dưới dạng dịch vụ bổ trợ cho các hộp thư được lưu trữ...