Chuyên mục

DHCP Server

Xây dựng DHCP Server trên Windows Server 2019

Xây dựng DHCP Server trên Windows Server 2019 chi tiết cho người mới bắt đầu. Bạn nào chưa nắm rõ DHCP là gì có thể tìm hiểu thêm tại đây. Các bước thực hiện: 1. Từ Server Manager → Chọn Add Roles and Features 2. Chọn Next ở cửa sổ đầu tiên 3. Chọn Role-based or...