Chuyên mục

Database Services

Database Services của Alibaba

ApsaraDB RDS là gì? ApsaraDB RDS là dịch vụ cơ sở dữ liệu trực tuyến ổn định, đáng tin cậy và có thể mở rộng, được xây dựng dựa trên Hệ thống tệp phân tán Apsara và ổ SSD hiệu suất cao. ApsaraDB RDS hỗ trợ hầu hết các công cụ cơ sở dữ liệu chính thống, bao gồm MySQL,...