Chuyên mục

con bò chét

Hiện tượng con bò chét

Các nhà khoa học đã làm thí nghiệm với bọ chét - họ đặt nó lên bàn và vỗ bàn. Bọ chét vội vàng nhảy lên, nhảy lên đến độ cao gấp một trăm lần cơ thể nó.   Sau đó, người ta cho nó vào một lọ thuỷ tinh đậy nắp lại để nó nhảy thử. Lần này bọ chét đụng phải nắp...