Chuyên mục

Cái Máy Ảo

Tạo và cài máy ảo Windows Server 2019 trên VMware Workstation Pro

Bài tạo và cài máy ảo Windows Server 2019 trên VMware Workstation Pro 15.5 chi tiết giúp các bạn vỡ lòng có thể tạo một máy ảo Windows Server 2019 dễ dàng. Trước khi thực hiện các bạn cần chuẩn bị: Bộ cài Windows Server 2019 (ISO) và VMware Workstation Pro 15.5. Các...