Chuyên mục

Bản quyền AutoCAD

Tư vấn mua giấy phép bản quyền AutoCAD

Hướng dẫn và tư vấn mua giấy phép bản quyền AutoCAD cho cá nhân và doanh nghiệp. Thông tin về AutoCAD AutoCAD là phần mềm ứng dụng CAD để vẽ (tạo) bản vẽ kỹ thuật bằng vectơ 2D hay bề mặt 3D, được phát triển bởi tập đoàn Autodesk. Với phiên bản đầu tiên được phát hành...