Chuyên mục

2FA

Tự động xóa thông tin xác thực 2FA trên iPhone và iPad

Xác thực hai yếu tố (2FA) hoặc xác thực đa yếu tố là một cách tuyệt vời để bảo mật tài khoản của bạn. Chắc chắn, đó là một bước bổ sung khi bạn muốn đăng nhập vào tài khoản của mình nhưng nó cung cấp một lớp bảo vệ khác giữa tài khoản trực tuyến của bạn và những kẻ...