Sửa lỗi khi đăng nhập Temporary Profile trên Windows 10

06/03/20

By mrkiet

Comments

Khi bạn đăng nhập máy tính Windows và xuất hiện thông báo ”We can’t sign into your account. This problem can be often be fixed by signing out of your account and then signing in. If you don’t sign out now, any files you create or changes you make will be lost”. như sau:

Temporary Profile trên Windows 10

Hình ảnh lỗi khi vừa đăng nhập

Temporary Profile trên Windows 10

Hình ảnh lỗi sau khi đã đăng nhập

Vấn đề này có thể xuất hiện do các tệp bị hỏng vì hỏng một tệp duy nhất không thể truy cập các cửa sổ và nó sẽ đăng nhập vào hồ sơ tạm thời mà bạn có thể sử dụng. Nó cũng xuất hiện khi bạn cố gắng thay đổi bất kỳ đường dẫn tệp hoặc xóa bất kỳ tệp hệ thống.

Khi gặp lỗi này dự liệu ở Desktop, Documents, Tải xuống, Âm nhạc, Hình ảnh, Video sẽ bị mất khi bạn thoát phiên làm việc. Nếu lỡ bạn đang có dữ liệu liệu quang trọng trong phiên làm việc hãy nhanh chóng di chuyển chúng sang ổ đĩa khác hoặc thiết bị lưu trữ ngoài như USB…

Các bước thực hiện:

1.Mở regedit với quyền Admin

Temporary Profile trên Windows 10

2.Truy cập vào đường dẫn Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList

Temporary Profile trên Windows 10

3.Xóa tập tin user đã không còn tồn tại (Chuột phải chọn Delete)

Bài viết cùng chuyên mục

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

0 Comments

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This

Share This

Share this post with your friends!