Ebook minh họa khái niệm CCNA

Comments

Mục Lục

1.Mô hình OSI

 1. Vì sao cần chia Subnet
 2. So sánh static route và dynamic route
 3. So sánh IP private và IP public
 4. NAT
 5. Switch layer 2 và router
 6. Telnet
 7. Chia VLAN và Chia subnet liên quan gì tới nhau
 8. OSPF (Thuật toán link state)
 9. EIGRP (Thuật toán distance vector)
 10. ACL (Access control list)
 11. ARP
 12. Quality of Service
 13. Spanning Tree
 14. Boardcast

Tài liệu sưu tầm từ hainguyenit

TRƯƠNG THÁI KIỆT

TRƯƠNG THÁI KIỆT

https://thaikiet.com

thaikiet.com là nơi lưu trữ những kiến thức tổng hợp và chia sẻ cá nhân về Mạng Máy Tính, Quản Trị Hệ Thống và Bảo Mật. Với tiêu chí là cùng chia sẽ cùng thành công!

Mail: [email protected]

Bài viết cùng chuyên mục

Nâng cao hiệu suất làm việc cùng Microsoft 365

Nâng cao hiệu suất làm việc cùng Microsoft 365

Chào mọi người, Tôi tên là Kiệt. Nằm trong kế hoạch hỗ trợ cộng đồng, đây là phần đầu tiên của dự án hỗ trợ IT trong quá trình tiếp cận và sử dụng các dịch vụ đám mây của Microsoft. Bao gồm:...

Mastering Microsoft 365 (Phần 1)

Mastering Microsoft 365 (Phần 1)

Chào mọi người, Tôi tên là Kiệt. Nằm trong kế hoạch hỗ trợ cộng đồng, đây là phần đầu tiên của dự án hỗ trợ IT trong quá trình tiếp cận và sử dụng các dịch vụ đám mây của Microsoft. Bao gồm:...

0 Comments

0 Lời bình

Gửi Lời bình

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *