Chuyên mục

Zoom

Zoom Cloud Meetings – Ứng dụng học trực tuyến, họp online

Zoom là một phần mềm gọi video phát triển bởi Zoom Video Communications. Phiên bản miễn phí cung cấp dịch vụ gọi video với tối đa 100 thiết bị cùng lúc, và giới hạn thời gian là 40 phút đối với cuộc gặp có từ ba người tham gia trở lên. Zoom là gì? Zoom là ứng dụng học...