Chuyên mục

Windows Server 2022

Windows Server 2022 – Những điều bạn cần biết?

Window s Server 2022 là gì? Window s Server 2022 là phiên bản sắp tới của hệ điều hành máy chủ Windows Server của Microsoft, là một phần của dòng hệ điều hành Windows NT, được phát triển đồng thời với Windows 10 phiên bản 21H2. Hệ điều hành đã được công bố tại sự kiện...