Chuyên mục

Win 10

Cách dọn rác trên Win 11, Win 10 đơn giản

Dọn rác trên Win 11, Win 10 giúp bạn xóa các file rác, các file không cần thiết trên máy tính Windows, từ đó giúp tăng dung lượng trống trên máy tính Windows, giúp bạn lưu trữ cài đặt nhiều phần mềm khác trên máy tính hơn. Dưới đây là cách dọn rác trên Win 11, Win 10...