Chuyên mục

Web Service

Cơ bản về Azure Web/App Services và thực hành tạo Web Service

Azure App Service tập hợp mọi thứ bạn cần để tạo trang web, phụ trợ di động và API web cho bất kỳ nền tảng hoặc thiết bị nào. Gói miễn phí và share cung cấp các tùy chọn khác nhau để kiểm tra ứng dụng (phù hợp với Dev). Các gói Basic, Standard and Premium dành cho...